కార్నర్ ప్లాట్ అమ్మబడును. 👉266 గజాలు

కార్నర్ ప్లాట్ అమ్మబడును
వివరాలు :-
:point_right:266 గజాలు
:point_right:North, West కార్నర్
:point_right:30 ఫీట్ రోడ్స్
:point_right:పూర్తి LRS Paid.
:point_right:హైవే కు 2వ ప్లాట్
:point_right:చుట్టూ కమర్షియల్ షాప్స్, ఫంక్షన్ హాల్స్, ఇండ్లు ఉన్నవి.
:point_right:ధర 16000/- గజం.
:point_right:హైదరాబాద్ రోడ్డు, సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రం
:point_right:తక్షణమే ఇల్లు కట్టవచ్చు.
:point_right:వాకబుల్ డిస్టెన్స్ to సూర్యాపేట హైటెక్ బస్టాండ్.
:point_right:క్రిస్టల్ క్లియర్ ప్రాపర్టీ
మరిన్ని వివరాలకు ఫోన్ చేయండి.
By
రమేష్, ఎంబీఏ.
సూర్యాపేట.